BinGo - cross-architecture cross-OS binary search.

BinGo - cross-architecture cross-OS binary search.

Mahinthan Chandramohan, Yinxing Xue, Zhengzi Xu, Yang Liu 0003, Chia Yuan Cho, Hee Beng Kuan Tan

01 April 2016


Venue : SIGSOFT FSE

External Link: https://doi.org/10.1145/2950290.2950350